Monthly Archives: Tháng Một 2016

Cần bao nhiên tiền mới có thể mua được nhà ở xã hội

Khi mua nhà ở xã hội, sẽ có rất nhiều điều kiện cho người mua, đặc biệt khi vay vốn gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ. Đầu tiên. Phải là… Read more »