Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung

      Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung là thực hiện đúng quy định của nhà nước ban hành lẫn đem đến sự an toàn cho chất lượng sản phẩm lẫn sức khỏe người tiêu dùng.

hub

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/ hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm tính tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Việc công bố sản phẩm cũng tương tự việc hợp quy thiết bị viễn thông khác,

Hồ sơ công bố cần chuẩn bị

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Thiết bị tập trung (Hub) công bố chứng nhận hợp quy theo đúng Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật TCVN 7189:2009.

Hy vọng những thông tin về Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung chúng tôi ở trên giúp ích cho việc tìm hiểu của các bạn.

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên