Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

      Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn cũng như thực hiện đúng quy định do nhà nước ban hành ra.

cong-bo-hop-quy-khan-giay

Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

Kể từ 1/1/2018 bắt buộc tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải thực hiện Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh trước khi lưu thông sản phẩm.

Thành phẩm sau khi đánh giá theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đáp ứng các Yêu cầu đối với nguyên vật liệu, yêu cầu về sản phẩm quy định rõ trong QCVN 09:2015/BCT thì sẽ được chứng nhận hợp quy theo trình tự quy định tại Mục II Chương II Thông tư số 48/2011/TT-BCT, sau đó đơn vị bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy  tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công Thương.

Theo Thông tư 33/2016/TT-BCT đã quy đinh, theo đó Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh áp dụng với các sản phẩm:

  • Giấy tissue: Là loại giấy đã được làm nhăn, gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn dùng cho gia công khăn giấy, giấy vệ sinh sau đây sẽ được gọi tắt là giấy tissue.
  • Khăn giấy: Là sản phẩm được làm từ giấy tissue với các kích thước khác nhau được sử dụng cho mục đích làm sạch và thấm hút. Khăn giấy có thể được dập nổi, có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí.
  • Giấy vệ sinh: Là các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh.

Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phải thực hiện tại các phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định

Do đó các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan cần nêu lưu ý quy định Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh này và thực hiện đúng quy định

Nguồn từ : https://hopquysanpham.com/cong-bo-hop-quy-khan-giay/

Công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh
Đánh giá bài viết

Tác giả: vanthangit17