Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

      Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD là điều cần thiết và bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

cong-bo-hop-quy-thiet-bi-wcdma-fdd

Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA là một thiết bị có một hoặc một vài mô đun nhận dạng thuê bao UMTS (USIM) cho phép người sử dụng truy nhập các dịch vụ mạng qua giao diện Uu

Việc công bố hợp quy áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD (UTRA FDD) hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần

  • Băng UTRA FDD I – Hướng phát – Dải tần hoạt động 1 920 MHz ÷ 1 980 MHz
  • Băng UTRA FDD I – Hướng Thu – Dải tần hoạt động 2 110 MHz ÷ 2 170 MHz
  • Băng UTRA FDD  VIII – Hướng phát – Dải tần hoạt động 880 MHz ÷ 915 MHz
  • Băng UTRA FDD  VIII – Hướng Thu – Dải tần hoạt động 925 MHz ÷ 960 MHz

Về yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong QCVN 15:2015/BTTTT

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Theo quy định thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông  thì các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. Hồ sơ các bạn xem tại đây. Hồ sơ bạn có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Trên đây là những thông tin tham khảo về công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD nói riêng và  hợp quy thiết bị viễn thông nói chung, hi vọng giúp ích được cho quý khách.

Công bố hợp quy thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên