?i?u ha c t?n ?i?n nh? nhi?u b?n ngh? khng?

By | Tháng Tám 27, 2016
?a ph?n nhi?u ng??i ngh?s? d?ng my l?nhl r?t hao t?n ?i?n, nh?ng th?c t? khng h?n l nh? v?y! Vi?c ti?tki?m ?i?n ? my l?nhcn ph? thu?c vocch s? d?ng my l?nhc h?p l hay khng.Vi?c trao ??i nhi?t gi?a trong phng v bn ngoi cng nhi?u, th phng cng d? t?ng nhi?t ??. Khi ? ?i?u ha ph?i lm vi?c nhi?u, d?n t?i t?n nhi?u ?i?n h?n. ?? gip h?n ch? vi?c trao ??i nhi?t khi s? d?ng my l?nh, d?ch v? s?a ?i?u ha t?i ? N?ngxin ??a b?n vi g?i sau ?y:

Nn b?o d??ng ?i?u ha ??nh k?

Do My l?nh lu ngyb? bm b?i b?n v tch t? vo b? m?t dn nng, dn l?nh, l??i l?cs? gy tr? ng?i cho qu trnh trao ??i nhi?t, lm my ch?m l?nh. V? sinh l??i l?c b?i c?ng kh d? dng h?n, nn th?c hi?n kho?ng 1 thng/1 l?n.T?t nh?t nn nh? th?s?a ?i?u ha t?i qu?n Ng? Hnh S?n ? N?ng??nb?o d??ng ??nh k? (kho?ng 6 thng/l?n)

Khng nn l?p c?a knh cho phng c ?i?u ha

Nhi?u ng??i ngh? s? d?ng c?a knh chophng my ?i?u hal gi?i php cch nhi?t h?u hi?u, gip ti?t ki?m ?i?n. Tuy nhin ?i?u ? khng ?ng! V khng ph?i lc no dng c?a knh ?? cch nhi?t c?ng ??u c l?i.Khi nh n?ng m?t tr?i chi?u vo c?a knh, n ch? ti?p nh?n nhi?t m khng ch?u nh? ra. N?u c cng nhi?u l?p knh ho?c l?p knh cng dy th nhi?t thu ???c t? bn ngoi cng nhi?u, lc ny my l?nh s? ph?i lm vi?c nhi?u h?n, tiu th? ?i?n c?ng nhi?u h?n.

Ch?n nhi?t ?? thch h?p

Ty vo kh? n?ng thch ?ng c?a m?i ng??i m ?i?u ch?nh nhi?t ?? thch h?p. Nh?ng n?u ch?nh nhi?t ?? trong phng chnh l?ch qu nhi?u so v?i bn ngoi s? khng t?t cho s?c kh?e. Vo ma n?ng, nn ch?nh nhi?t ?? trong phng th?p h?n so v?i nhi?t ?? bn ngoi kho?ng 10C.

Ch?n h??ng gi ph h?p

V ?nh h??ng ?? quay c?a qu?t v v? tr c?a cc ?ng d?n h?i l?nh bn trong, nn ph?n l?n my l?nh c xu h??ng th?i h?i l?nh nhi?u h?n v? m?t pha c?a phng. C?n ?i?u ch?nh h??ng th?i l?nh vo khu v?c c?n thi?t c?a phng nh? gi??ng t?, bn lm vi?c
Sau khi ??c bi t? v?n m k? thu?t s?a ?i?u ha gi r? t?i ? N?ng ?i?n l?nh Bch Khoa v?a chia s? ? trn. N?u c v?n ?? g c?n h? tr? ho?c c nhu c?umua ?i?u ha, hy lin h? ngay v?i chng ti qua hotline (05113)958.676 ?? ???c t? v?n!
Tác giả: vn_7_vanthangit17