Tag Archives: kiểm soát ra vào

Giải pháp kiểm soát thang máy

Việc kiểm soát lượng người ra vào sử dụng thang máy rất khó khăn, vì trong một tòa nhà văn phòng, một tòa nhà chung cư…số lượng người làm việc sinh sống rất lớn, chưa tính đến lượng khách đến liên hệ công việc, khách thăm nom… sẽ có rất nhiều bất tiện xảy ra gây… Read More »