Ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp

      Chức năng bình luận bị tắt ở Ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp

Ứng dụng ERP vào quản lý là một bước phát triển tất yếu sau nhiều năm các doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng các hệ thống phần mềm kế toán tài chính. Việc có áp dụng được ERP hay không trước hết đòi hỏi phải chuẩn hoá được quy trình nghiệp vụ, đây là lý do mà không phải doanh nghiệp nào cũng dùng được ERP. Khi doanh nghiệp đã thực sự hướng tới một văn hoá quản lý rành mạch, nghiêm túc hãy sử dụng ERP.

Việc ứng dụng ERP cũng cần đi từ thấp đến cao theo một kế hoạch được cân nhắc thấu đáo, để tránh tình trạng chạy nhanh quá trong khi chân còn yếu. Vấn đề quan trọng là cần có thời gian để nhân viên và lãnh đạo trong doanh nghiệp làm quen với giải pháp erp cho doanh nghiệp và những thay đổi trong các làm việc. Từng giai đoạn chính để triển khai ERP cho doanh nghiệp như sau:

Giai đoạn 1: triển khai các phân hệ liên quan đến kế toán tài chính. Các phân hệ này sẽ vẫn cung cấp các chức năng của một phần mềm kế toán như hiện nay nhiều doanh nghiệp đã dùng. Vì vậy giai đoạn 1 sẽ tương đối dễ dàng.

Các nghiệp vụ chính của một hệ thống ERP thường đáp ứng

Giai đoạn 2: Triển khai các phân hệ liên quan đến hậu cần như quản lý kho, quản lý việc giao nhận hàng… Các phân hệ này sẽ lập tức tự tích hợp vào các phân hệ kế toán. Mọi phòng ban trong doanh nghiệp ( chỉ trừ dưới phân xưởng) , sau giai đoạn hầu như đã được quản lý hết bởi ERP.

Giai đoạn 3: Giai đoạn này sẽ đi triển khai các phân hệ liên quan đến quản lý sản xuất và giá thành sản phẩm, đối với doanh nghiệp sản xuất. Việc quản lý có thể được chi tiết đến từng giờ máy, giờ công lao động tùy từng hệ thống ERP.

Có thể triển khai giai đoạn 1 và 2 tại mọi doanh nghiệp, nhưng còn đối với giai đoạn 3, muốn triển khai được đòi hỏi việc sản xuất của doanh nghiệp phải tương đối quy củ và hiện đại. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể chọn cho mình giải pháp áp dụng ERP đến giai đoạn 2. Nói chung trong thời gian mấy năm tới áp dụng được ERP đến giai đoạn 3 sẽ chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp đầu đàn.

Xem thêm: Motosoft

Phải tìm hiểu thật kĩ ERP rằng nó có thể làm và không thể làm những gì trước khi áp dụng. Các nhà quản lý nên nhớ rằng ERP không tự tạo ra sự thay đổi về quy trình làm việc mà điều này cần được làm trước khi áp dụng ERP. Ngược lại mọi ý đồ về quy trình làm việc mới của nhà quản lý sẽ được ERP góp phần củng cố. Nhà quản lý có thể tạo ra cơ chế kiểm soát nội bộ đáng tin cậy, một nhịp làm việc đồng bộ với sự phân chia trách nhiệm một cách rõ ràng, đồng thời vẫn có thể phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp nhờ ERP.

Ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên