tầm quan trọng của nước sạch

      Chức năng bình luận bị tắt ở tầm quan trọng của nước sạch

Trong những bài viết trước các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của nước sạch cũng như vai trò của xử lý nước sạch đối với cuộc sống của con người. Một nguồn nước được gọi là sạch thì dây chuyền lọc nước tinh khiết nó phải đảm bảo được yếu tố an toàn cho người sử dụng, như vậy nước chứa nhiều canxi và magie cũng có thể coi là loc nuoc chưa sạch Bởi vậy nó chứa những ion ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như hệ thống xử lý trong quá trình sử dụng.

nước chứa nhiều magie và hậu quả của nước chứa nhiều magie

Vậy nước chứa nhiều canxi là gì?

nước có cặn là xu ly nuoc mà có chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Thông thường thì trong xử lý nước luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, photpho, sắt… Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương, khớp trong cơ thể. lọc nước đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. hệ thống lọc nước ro công nghiệp Nhưng nếu hàm lượng của Canxi hay Magie vượt qua một mức độ an toàn sử dụng thì loc nuoc trở thành nước có cặn . Theo an toàn sử dụng nuoc sạch của bộ y tế thì hàm lượng nước chứa nhiều canxi và magie chưa được phép vượt quá 300mg/l.

Đơn vị độ cứng của nuoc
Độ cứng của loc nuoc được xác định là tổng hàm lượng cation Canxi và Magie có trong xu ly nuoc . ngày nay vẫn chưa có sự thống nhất về đơn vị đo độ cứng trên toàn cầu. Mà mỗi loc nuoc lại có những đơn vị đo riêng Phụ thuộc vào mức độ cứng của từng nơi. Hiện có những đơn vị đo độ cứng của xu ly nuoc như:

mmol / L: Millimole trên lít
ppm:  part per million- một phần triệu
mg / L: miligam trên lít
dGH,dH: Degrees of general hardness
Gpg; Grain per gallon: defined as 1 grain (64.8 milligrams) of calcium carbonate dissolved in 1 US gallon of water (3.785412 L). It translates into 1 part in about 58,000 parts of water or 17.1 parts per million (ppm)
Clark: A Clark degree (°Clark) is defined as one grain (64.8 mg) of CaCO3 per Imperial gallon (4.55 litres) of water, equivalent to 14.254 ppm.
F: Độ cứng đo theo thang độ của France
Việt Nam dùng đơn vị đo độ cứng là mili đương lượng trong 1 lít ( mđlg/l)

Bảng chuyển đổi đo độ cứng mmol / L; ppm, mg / L; dGH, °dH; gpg; điện tử, Clark;°F

Bảng đơn vị nước chứa nhiều canxi và magie
Phân loại nước chứa nhiều canxi mà mức độ cứng
nước chứa nhiều magie được chia là làm hai loại: đó là nước chứa nhiều canxi và magie tạm thời và nước cứng vĩnh cửu

nước có cặn tạm thời là nước chứa nhiều canxi mà có thể làm mềm bằng cách đun nóng. Bởi nước chứa nhiều canxi tạm thời chứa những muối bicacbonat canxi và magie. Những muối này dưới tác dụng của nhiệt độ thì tạo thành muối cacbonat kết tủa , CO2 và H20. Chính điều này làm giảm độ cứng của lọc nước :
Phương trình làm mềm nước cứng tạm thời bằng cách đun sôi:

Ca(HCO3)2 => CaCO3 + H2O + CO2

Mg(HCO3)2 => MgCO3 + H2O + CO2

nước cứng vĩnh cửu: nước chứa nhiều canxi và magie vĩnh viễn được cấu tạo từ muối của ion Magie, canxi với các gốc anion của axit mạnh như (Cl)-, (SO4)2-. Các muối này không tạo ra những kết tủa khi ở nhiệt độ cao, vì đó khi bị đun sôi nước chứa nhiều magie vĩnh viễn chưa giảm được độ cứng của mình.
nước chứa nhiều canxi và magie toàn phần: Thông thường trong lọc nước sẽ đồng thời tồn tại cả thành phần nước có cặn tạm thời và lọc nước cũng vĩnh cửu. Gộp chung lại gọi là nước chứa nhiều canxi và magie toàn phần.