Chức năng bình luận bị tắt

Bánh b?t l?c món ngon m?i ngày, có th? dùng làm ?i?m tâm ho?c tráng mi?ng sau khi ?n ??u ???c, không nhi?u d?u và d?o dai t? b?t g?o s? khi?n thích thú và v? chua cay c?a n??c ch?m s? giúp b?n t??ng th?c bánh b?t l?c ngon nh?t trong b?a ?n.

 

banh-bot-loc

nguyên li?u ph?i c?n có

– 500 gr b?t l?c

– 350 gram tôm ??t t??i

– 350 gram ba ch? l?n

– 50 gram m?c nh?

– 1/2 bát n??c m?m

– 3 mu?ng ???ng

– 5 c? hành khô

– Gia v?

h??ng d?n cách làm bánh b?t l?c ngon

– B?t khoai m? cho b?t vào cái âu s?ch, dùng tay chà b?t cho nát, cho kho?ng 150 ml n??c sôi vào, l?y thìa khu?y cho ngu?i b?t r?i m?i l?y tay nhào l?i cho th?t d?o.

– S? ch?

Tôm ??t b? ??u và ?uôi, th?t ba ch? thái h?t l?u, ??p cùng v?i mu?i, hành, tiêu, n??c m?m, m? chính ?? 5-10 phút.

M?c nh? ngâm n??c ?m, thái h?t l?u. Hành khô bóc v?,1 n?a b?m nhuy?n rang vàng,1 n?a x?t nh?.

B?c ch?o lên b?p, cho vào ch?o 1 thìa d?u ?n r?i ?em hành x?t nh? vào xào th?m, cho th?t ba ch? xào g?n chín, cho tôm vào, khi tôm ng? sang màu ?? là t?t b?p, cho hành lá và h?t tiêu.

L?y c?c b?t nh? cho vào lòng bàn tay, vo tròn, b? nhân vào gi?a, g?p ?ôi, dính các mép bánh l?i v?i nhau.

Cho vào m?i th? trên 1 mu?ng d?u ?n, mu?i. N?u n??c sôi thì các b?n th? bánh vào, khi th?y bánh n?i lên, chuy?n sang màu tr?ng trong có ngh?a là bánh ?ã chín, v?t ngay bánh ra cho vào thau n??c l?nh, ?? ráo n??c, phi hành lá v?i d?u cho th?m sau ?ó b?n c?ng có th? nh?m nháp ngay ???c r?i.

>> ??c thêm cách làm bánh b?t l?c gói lá chu?i

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên